مشاهده / بستن موضوعات

مدیریت

6738 بازدید

مدیریت

 

فعالیت های متخصصان دپارتمان مدیریت موسسه تحقیقاتی پردازش

 

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت دولتی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت بهره وری

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت مالی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت شهری

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت اجرایی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت بانکداری

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت بحران

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریتMBA

    مشاوره و انجام پایان نامه مدیریتEMBA

    مقاله علمی و پژوهشی و ISI برای کلیه گرایش های فوق

 

مراحل انجام پایان نامه مدیریت

 

    انتخاب موضوع بر اساس جدیدترین مقالات ارائه شده در سال های اخیر

    نوشتن پروپوزال پایان نامه مدیریت بر اساس اصول روش تحقیق

    نوشتن ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق جامع

    تعیین روش تحقیق بر اساس اصول روش تحقیق علمی( کمی: بر اساس هدف کاربردی، بنیادی و تحقیق و توسعه و بر اساس گردآوری داده ها، توصیفی، پیمایشی، همبستگی و ….  کیفی: اقدام پژوهی، مطالعه موردی، مردم نگاری و …)

    طراحی پرسشنامه بر اساس آخرین متد علمی

    تحلیل داده های پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار های آماری، آزمون همبستگی پایان نامه مدیریت، آزمون رگرسیون پایان نامه مدیریت، آزمون های ناپارامتریک پایان نامه مدیریت، آزمون تی استیودنت پایان نامه مدیریت، آزمون انوای پایان نامه مدیریت و آمار توصیفی پایان نامه مدیریت

    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پایان نامه مدیریت(مرتبه اول و دوم)

  spssانجام آزمون مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و آزمون مدل پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار

    رتبه بندی متغیرهای تحقیق پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار expert choice

    نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی

    استخراج مقاله علمی، پژوهشی قبل از جلسه دفاع

 

مشاوره و آموزش تمام مراحل انجام شده توسط  استاد موسسه

  تهیه نسخه نهایی و قابل چاپ همراه با فهرست بندی، چکیده، صفحه تقدیر و …

از قسمت تماس با ما با موسسه ارتباط برقرار کنید قویا توصیه میکنیم به سایتهای بدون آدرس و مشخصات و واریز پول جدا خود داری کنید

 

 


بررسی و شناسایی عوامل موثر در افزایش سپرده های بانکی (با تاکید بر بانک صادرات)

دسته بندی: مدیریت
1497 بازدید

پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر در افزایش سپرده های بانکی (با تاکید بر بانک صادرات)

چکیده

در این تحقیق سعی شده عوامل و متغیرهای رشد و گسترش سپرده های مشتریان در کلیه بانکها بویژه در بانک صادرات شناسایی شود تا بتوان به اهداف ذیل دست یافت :

الف: ایجاد زمینه ای برای افزایش سپرده های مشتریان

ب: توانمند سازی بانکها به منظور رقابت با رقبای خود

ج: فراهم نمودن امکانات جهت افزایش سرمایه گذاری و تسریع فرآیند توسعه اقتصادی کشور

با انتخاب جامعه نمونه نسبت مشخصی از جامعه آماری که شامل مشتریان بانکهای صادرات و نیز مدیران این بانکها می شود بصورت تصادفی اقدام به جمع آوری نظرات از طریق پرسشنامه گردیده است.

بنابراین در این تحقیق از روشها و آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی و گفتگو با اساتید دانشگاه و کارمندان بانکها و نیز مشتریان آنها و همچنین از نرم افزار spss  واز روش لیکرت نیز استفاده شده است.

در این تحقیق برای دستیابی به نتایج بهتر و مطمئن تر ضمن مطالعات کتابخانه ای با در اختیار قرار دادن پرسشنامه بین کارمندان سیستم بانکی و همچنین مشتریان آنها سعی شده است به واقعیت روزمره نیازها و خواستهای مشتری و بانک پرداخته شود. به این ترتیب با تمرکز بر روی بانک صادرات با استفاده از روشهای آماری به این نتیجه رسیدیم که بانک صادرات در رابطه با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و جذب سپرده های مشتریان عملکرد نسبتا" موفقی داشته است همچنین با استفاده از سیستمهای بانکداری الکترونیکی موجب افزایش و جذب سپرده های مشتریان شده است.

 

 195صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:45000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید