مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در رابطه با بازده سهام در شرکتهای بورس

دسته بندی: حسابداری
1376 بازدید

بررسی رابطه بین  اقلام تعهدی وجریانهای نقدی در رابطه با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نقش سود حسابداري و جريانهاي نقدي در تعيين قيمت اوراق بهادار يكي از سوالات مهم درتحقيقات حسابداري بوده است، با اين حال در چهار دهه ي اخير تحقيقات حسابداري حجمي عمده از آثار تئوري را درمورد رابطه ي بين سودهاي حسابداري و ارزش شركت پديد آورده که با آثار بال و براون(1968) شروع می شود. سودهاي حسابداري كه شامل اقلام تعهدي و اجزاي جريانهاي نقدي است از مهمترين اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي تهيه شده ميباشند.

از اين رو هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) اظهار میدارد که تمرکز اصلی گزارشگري مالي، بايد بر سودها قرار گيرد و نه جريانهاي نقدي، زيرا اطلاعات درباره ي سود شركت بر پايه ي حسابداري تعهدي، عموماً شاخص بهتري از توانايي فعلي و آتي يك شركت در توليد جريانهاي نقدي مطلوب است، تا اطلاعاتي كه به جنبه هاي مالي و دريافت ها و پرداختها محدود ميشود. اما برخي حسابدارن معتقدند كه جريانهاي نقدي، و نه سودها منبع اصلي اطلاعاتي هستند كه بر قيمتهاي نسبي بازار اوراق بهادار تاثير ميگذارد. قيمت سهام همه پرداختهاي آتي به صاحبان سهام و همينطور جريانهاي نقدي ايجاد شده بوسيله شركت كه بين سهامداران توزيع ميشود را منعكس ميكند. بنابراين تغيير در قيمت سهام تغيير در جريانهاي نقدي آتي مورد انتظار يا پرداختهاي آتي به صاحبان سهام را منعكس ميكند.

139صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:48000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


نقش ابعاد هویت فرهنگی جوانان شاهین شهر در مشارکت اجتماعی

1331 بازدید

نقش ابعاد هویت فرهنگی جوانان شاهین شهر در مشارکت اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر به نقش ابعاد هویت فرهنگی جوانان شاهین شهر در مشارکت اجتماعی پرداخته است.روش تحقیق توصیفی  از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش جوانان 29-18 ساله شاهین شهر به تعداد 80778 نفر در سال 1389 بود. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود که تعداد 384 نفر از جوانان دختر و پسر بعنوان نمونه آماری تعیین گردیدند. ابزار تحقیق دو نوع  پرسشنامه محقق ساخته بوده است . پرسشنامه هویت فرهنگی با49 سوال بسته پاسخ  و پرسشنامه مشارکت  اجتماعی با30 سوال بسته پاسخ و مطابق با طیف پنج درجه ای لیکرت ،که ضریب پایایی آن برای هویت فرهنگی 92/  و برای مشارکت  اجتماعی 80/ بود.. تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی و  استنباطی صورت گرفت..نتایج این پژوهش نشان داد که بین خرده مقیاسهای ادراک فرهنگی ، تعلق فرهنگی ، پذیرش فرهنگی و مقبولیت فرهنگی با مشارکت اجتماعی در سطح 05/ ≥p   رابطه ای ساده ومثبت وجود داشت و همچنین بین هویت فرهنگی جوانان و مشارکت اجتماعی آنان رابطه ی چندگانه وجود دارد.

کلید واژه ها:

هویت فرهنگی، مشارکت اجتماعی، تعلق فرهنگی، مقبولیت فرهنگی، ادراک فرهنگی و پذیرش فرهنگی.

 

178صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:35000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


تاثیر فناوری اطلاعاتIT در سبک رهبری مدیران ورزشی ایران براساس تحلیل swot

دسته بندی: تربیت بدنی
1380 بازدید

پروپوزال تاثیر فناوری اطلاعاتIT  در سبک رهبری مدیران ورزشی ایران براساس تحلیل swot

 

بیان مساله تحقیق : ( حد اقل ده سطر و شامل پرسش اصلی تحقیق )

 

امروزه سازمانها با حجم انبوهی از اطلاعات و دانش روبرو هستند که اداره و بهره برداری صحیح از آن به دغدغه ای بزرگ برای این سازمانها تبدیل شده است. اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین ، از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. (بهات،٢٠٠١،٧٨).

 مدیران سازمانهای دانش محور ، فناوری اطلاعات را به عنوان نیروی محرکه و عامل موثر در پیشرفت و موفقیت مدیریت دانش و غلبه بر چالشها به کار می گیرند.  آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است ، نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است .فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین عامل تواناساز فرایند مدیریت دانش(سرینیواسان،٢٠٠٤:٦٨) با سرعت و دقت بالا اجرای فرایند مدیریت دانش را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است.(لی و هنگ،٢٠:٢٠٠٢)

 

20 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 12000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه تربیت بدنی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


چالش‌های آموزش در توسعه صنعت گردشگری و راهكارهای ارتقای آن

1294 بازدید

چالش‌های آموزش در توسعه صنعت گردشگری و راهكارهای ارتقای آن

چكيده

امروزه صنعت جهانگردي در دنيا، سومين پديده اقتصادي پويا بعد از صنايع نفت و خودروسازي است و سالانه بيش از 380 ميليارد دلار از اين طريق نصيب كشورهاي مختلف دنيا مي‌شود و بدين ترتيب، يك رقابت شديد بين كشورها براي تحصيل درآمد بيشتر از طريق جهانگردي وجود دارد. اصولاً جهانگردي يك نوع فعاليت خدماتي است و تعداد زيادي از افراد و كساني كه يك جهانگرد با آنها رو به رو مي‌شود و براي تأمين نيازهاي اساسي و تفريحاتي خود به آنها تكيه مي‌كند براي موفق شدن يك مكان یا منطقه نقش حياتي و سرنوشت ساز دارند. ترديدي نيست كه كاركنان خدمات ارائه مي‌كنند، و توجه به اين موضوع يكي از رمزهاي اصلي تضمين‌كننده صنعت جهانگردي است.

از آنجا كه جهانگردي نوعي فعاليت خدماتي و به ميزان زيادي به افرادي وابسته است كه در آن صنعت كار مي‌كنند، لذا براي توسعه صنعت مزبور بايد دانست براي احراز پست‌هاي كنوني چه تعداد افراد با چه نگرش‌ها، مهارت‌ها و دانشي لازم است. در توسعه منابع انساني، علاوه بر رعايت جنبه كمي بايد نسبت به جنبه‌هاي فرهنگي – اجتماعي اهالي و جامعه ميزبان حساسيت نشان داد. بر اين اساس اين مقاله در نظر دارد تا با توجه به منابع انساني موجود در اين صنعت، چالش‌هايي كه بخش آموزش اين صنعت با آن روبرو مي باشد را مورد بررسي قرار دهد و با توجه به آن، راهكارهاي مناسب جهت رفع آن چالش‌ها را بيان نمايد. چه‌آنكه ضرورت توسعه منابع انساني نقطه آغاز و شروع همه طرح‌هاي توسعه است و بدون وجود نيروهاي كارماهر و آموزش ديده، انجام هيچ كاري امكان پذير نيست.

 

واژه‌اي كليدي: صنعت توريسم، استانداردهاي آموزشي، چالش‌ ها

 

 

  28صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 5200تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969